ساعت
تقویم
1398
ارديبهشت
دوشنبه
2
آمار بازدید سایت
  • کل بازدید : 56161
  • بازدید امروز : 114
  • بازدید دیروز : 79
  • آخرین بازدید : دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 (23:44) ب.ظ
ذکر روزهای هفته
ذکر روزهای هفته
آيات و احاديث در مورد درخت و درختكاري
 
در باب حفاظت از منابع طبيعي

سوره انعام آيه 46:

اوست خدايي که درختان خودرو و برافراشته و ناخودرو را آفريد . . . اسرف نکنيد که خداوند اسراف کاران را دوست نمي‌دارد.


سوره الحجر آيه 19: 
در زمين از هر چيز، موزون رويانديم.


رسول اکرم (ص :(
نزد من شکستن شاخه‌اي از درخت همچون شکستن بال فرشتگان است.


رسول اکرم (ص):
هر کس درخت سدر را قطع کند، خداوند او را با سر در آتش جهنم خواهد انداخت.


امام علي (ع): پرهيز از قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان مي‌افزايد
 
حضرت رسول (ص) فرمود:
خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اينرو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.
 
حضرت رسول (ص) فرمود:
کشاورزي و درختکاري کنيد. به‌خدا قسم ‌آدميزاد هيچ عملي حلال‌تر و پاکيزه‌تر از آن انجام نمي‌دهد.

حضرت رسول (ص) فرمود:
هر وقت عمر جهان به آخر رسيده، هرگاه قيامت بخواهد قيام کند و عالم بخواهد منقرض شود و در دست يکي از شما نهال درختي باشد چنانچه بقدر کاشتن آن فرصت باشد، بايد آن را بکارد و از فرصت باقيمانده استفاده نمايد.حضرت رسول (ص) فرمود:
به سبزه نگريستن بينائي را افزون مي‌کند.حضرت رسول (ص) فرمود:
هرکس ساختماني را بدون آنکه ظلم و ستمي در کار باشد بنا نمايد و يا نهالي بکارد و درختي را غرس کند تا هر کجا بنده‌اي از بندگان خداوند مهربان از آن بهره‌مند شود خداوند اجر و ثواب به او عطا کند.حضرت رسول (ص) فرمود:
هر مسلماني که بذري بيفشاند يا نهالي بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده‌اي يا انساني ياچرنده‌اي بخورد، آن براي او صدقه محسوب شود.حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي بکارد، هر بار که انسان يا يکي از مخلوقات خداوند از آن بخورد براي وي صدقه‌اي محسوبمي‌شود.


حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي بنشاند خداوند تعالي به اندازه ميوه‌اي که از آن درخت داده شود پاداش براي ويمي‌نويسد.حضرت رسول (ص) فرمود:
هر کس درختي بکارد و از آن حفاظت نمايد تا ثمر دهد، خداوند به اندازه ثمره آن به وي پاداش خواهدداد.حضرت رسول (ص) فرمود:
هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي اوغرص مي‌فرمايد.حضرت رسول (ص)فرمود:
مسلمان درختي نمي‌نشاند که از ميوه آن، آدمي و چهارپا و مرغ بخورد جز آنکه تا روز قيامت براي او صدقه بشمار مي‌آيد.حضرت رسول (ص( فرمود:
براي کشاورز و درختکار، در هر چه که به مردم و مرغان از ميوه و زراعتش بدون اختيار برسد، پاداش است.حضرت رسول (ص) فرمود:
هر کس درخت خرما يا سدري را آب دهد گويا تشنه‌اي را سيراب کرده ‌است.حضرت رسول )ص) فرمود:
درختان را آتش نزنيد، آنها را با آب ويران نکنيد، درختان ميوه‌دار را قطع نکنيد، مزرعه‌ها را نسوزانيد.

حضرت رسول (ص) فرمود:
هرگاه رسول‌ خدا مي‌خواست سپاهي را به جهاد گسيل دارد، سپاهيان را دعوت مي‌کرد و آنان را نزد خويش مي‌نشاند، سپس مي‌فرمود: با نام و ياد خدا و در راه او بر آيين رسول خدا (ص) (به جهاد) رويد... و درختي را قطع نکنيد مگر آن که ناگزير باشيد.حضرت رسول (ص) فرمود:
اي علي برو و از طرف خداوند و پيامبر خدا (ص) بگو، نفرين خدا بر کسي که درخت سدر را قطع کند.

در باب اهميت درختکاري و توصيه به کاشت آن

رسول اکرم (ص: (
هر وقت عمر جهان پايان يابد و قيامت برسد و در دست يکي از شما نهالي باشد چنان که به قدر کاشتن آن فرصت باشد، بايد فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد.


رسول اکرم (ص) :
به سبزه نگريستن بينايي را افزون مي‌کند.


امام علي (ع:( 
هر که آب و خاکي بدست آورد و آنگاه فقير و تهيدست بماند خدايش از خير و رحمت بدور دارد.

امام صادق (ع):   
خداوند براي پيامبرانش کشاورزي و درختکاري را برگزيد تا از بارش باران ناخشنود نباشند.


امام موسي کاظم (ع ):
چهار (کار) از وسوسه (شيطان) باشد: خوردن گِل، ريز ريز کردن گِل، چيدن ناخن‌ها با دندان و ريش جويدن و سه (چيز) به ديده روشني بخشد: نگريستن به سبزه و نگريستن به آب روان و نگريستن به روي زيبا. 


امام صادق (ع ):
درخت بکاريد و کشاورزي کنيد که هيچ عملي از آن حلال‌تر و پاکيزه‌تر نيست. سوگند به خدا که هنگام ظهور حضرت وليعصر ارواحنا فداه بعد از خروج دجّال، کشاورزي و نخل‌کاري رونق بسزايي خواهد يافت.


امام صادق (ع ):
خداوند درخت را براي انسان آفريد، از اين رو او بايد درخت را بکارد، آن را آبياري کند و در حفظ آن بکوشد.در باب پاداش درختکاري

رسول اکرم (ص): 
هر کس ساختماني را بدون آنکه ظلم و ستمي در کار باشد بنا نمايد و يا نهالي را بکارد و درختي را غرس کند، تا هر کجا که بنده‌اي از بندگان خداوند مهربان از آن بهره‌مند شود، خداوند اجر و ثواب به او عطا مي‌کند.


رسول اکرم (ص) : 
هر مسلماني که بذري بيفشاند يا نهالي بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده‌اي يا انساني يا چرنده‌اي بخورد، آن براي او صدقه محسوب مي‌شود.


رسول اکرم (ص): 
هر که درختي بنشاند خداوند تعالي به اندازه ميوه‌اي که از آن درخت داده مي‌شود پاداش براي وي مي‌نويسد.


رسول اکرم (ص) : 
هر که درختي غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختي براي او غرس مي‌فرمايد.


رسول اکرم (ص): 
هر کس درخت خرما يا سدري را آب دهد گويا تشنه‌اي را سيراب کرده است.


امام صادق (ع)‌: 
شش چيز پس از مرگ مؤمن به وي رسد: فرزندي که براي او آمرزش‌خواهي کند و قرآني که از او بماند(قرائت شود) و نهالي که بکارد، چاهي که حفر کند و صدقه جاريه و سنت و روش پسنديده‌اي که پس از وي بدان عمل شود.

 
باکس جستجو
پیوندها
  
سخن روز

حضرت علي (ع) در بيست و پنج سال عزلت و خانه‌نشيني، به حفاري قنات و درختكاري مشغول بودند و شصت هزار نخل كاشتند. (مقدمه نخج الفصاحة،‌چاپ دوم،‌ص 84)

شعار سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری